Onze diensten

VERHUIZEN of blijven

BLIJF in uw bestaande kantoorruimte met nieuwe en effectief heronderhandelde voorwaarden/geoptimaliseerde ruimte

VERHUIS naar 3 mogelijke alternatieve en geschikte panden die onderhandeld zijn onder de beste voorwaarden met gelijke/betere condities

UW KEUZE aan het einde van de opdracht. U kiest ervoor om te blijven in uw huidige kantoorruimte die heronderhandeld is met geoptimaliseerde oppervlakte en huurprijs of te verhuizen naar een alternatieve kantoorruimte.

Analyse van algemene kosten

Naast de huur zijn algemene kosten onopgemerkte en ongecontroleerde uitgaven voor huurders. Ze hebben een aanzienlijke invloed op de totale kostprijs van uw huur.

In het huurcontract zijn de details met betrekking tot de huurkosten niet erg expliciet. Dit leidt vaak tot een onduidelijk beeld van wat de totale huurkost bedraagt.

Voorzichtigheid is hier geboden. De voorschotten geven niet altijd een idee van de totale kost op het einde van het jaar. Vergeet niet dat het onderdeel huurkosten een onderhandelingshefboom kan zijn. Om verrassingen te voorkomen kan Elias Partners zijn expertise gebruiken om de huurder-cliënt te voorzien van een gedetailleerde analyse van de algemene kosten.

Coördinatie voor verhuur
of onderverhuur

De coronapandemie en de daaropvolgende recessie hebben de vraag naar kantoorruimte en de verhuursnelheid van kantoren het afgelopen jaar verminderd.
De basisprincipes van de nationale kantoormarkt blijven onder druk staan door onderverhuurruimte, wat bijdraagt aan leegstand en negatieve nettobezetting in veel belangrijke markten.
ELIAS PARTNERS zal assisteren en adviseren bij de commercialisering van de onderverhuur of de doorverkoop van overtollige kantoorruimte van de huurder-cliënt.
De rol van ELIAS PARTNERS is om alle makelaars te coördineren en te motiveren om aan alle eisen te voldoen. De dubbele vergoedingen voor de makelaars, zowel die van de verhuurder als die van de huurder zelf, zullen de markt stimuleren om een snellere oplossing te vinden.

optimalisatie van kantoorruimte

Aangezien de coronapandemie velen heeft gedwongen om op afstand te werken, zien professionals hun relatie met het kantoor in de toekomst veranderen. De markt stuurt aan op een vraag naar flexibiliteit en betekenisvollere communicatie tussen verschillende diensten op kantoor.

Met onze architectenorganisaties zullen we rekening houden met de mogelijkheid van verminderde kantoorbezetting, wat gevolgen heeft voor de hoeveelheid kantoorruimte die nodig is.

Lucht kwaliteit audit

Sinds COVID is de regelgeving voor luchtkwaliteit aanzienlijk geëvolueerd en is het een zeer actuele topic geworden voor huurders. Europa heeft een standaard vastgesteld voor luchtkwaliteit en -vernieuwing en legt een stroom van 22 m3 per uur en per persoon op. België heeft besloten deze normen aan te scherpen en vereist een stroomsnelheid van 40 m3 voor kantoorruimtes. In ons ecosysteem hebben we specialisten op dit gebied ingeschakeld. Ze kunnen volledig onafhankelijk bepalen of deze normen worden nageleefd.

No cure
no pay

Het remuneratiesysteem dat we opgezet hebben is gebaseerd op het ‘no cure, no pay’ principe.

Dit is een duidelijke en transparante manier van remuneratie die ons aanzet om het best mogelijke resultaat te behalen en die de klant vrijwaart van enige financiële investering.

Dit remuneratiesysteem is volledig gebaseerd op de toegevoegde waarde die Elias Partners zal behalen tijdens de opdracht.